MANUÁL AKO POMÔCKA PRE RODIČOV KED JE NAOZAJ ZLE

Manuál ako pomôcka pre rodičov – kedy je naozaj zle s mojím dieťaťom a čo a ako rýchlo mám urobiť.

https://pediatridetom.sk

Vážení rodičia,

pacientov vyšetrujeme len po telefonickom alebo emailovom dohovore.
Je to jednak z dôvodu protipandemických opatrení a tiež i preto aby  ste môhli byť ošetrení bez čakania.