Náš lekár na prijatí osobností verejného života s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou

MUDr. Peter Košík v skupine zdravotníkov NsP Agel Skalica  v rozhovore s pani prezidentkou upriamil pozornosť na podporu
vzdelávania novej generácie zdravotníkov. Situácia nám nie je ľahostajná.  Naša ambulancia patrí do siete pracovísk  kde vzdelávame budúcich pediatrov pre náš región.

Vážení rodičia,

pacientov vyšetrujeme len po telefonickom alebo emailovom dohovore.
Je to jednak z dôvodu protipandemických opatrení a tiež i preto aby  ste môhli byť ošetrení bez čakania.