Od 1.1.2022 sa mení spôsob predpisovania liekov nasledovne:

* Lieky s preskripčným obmedzením bude môcť predpisovať iba
lekár špecialista. Týmto zaniká možnosť, aby obvodný lekár
predpisoval lieky, ktoré pacientovi odporučil špecialista (ide aj o
zdravotné pomôcky – plienky a dietetické potraviny pre celiatikov a
špeciálne mlieka pre alergikov, nutridrinky).
    * Lekár – špecialista (alergológ, gastroenterolog, dermatológ,
pneumológ, ortopéd, chirurg, zubár, atď) je povinný predpísať
lieky a zdravotné pomôcky, ktoré odporučil.
    * Ak sa jedná o chronickú liečbu, špecialista musí predpisovať
lieky až do nasledujúcej kontroly.
    * Ak ste boli na poslednej kontrole u špecialistu v roku 2021, do
28.2.2022 Vám môžeme tieto lieky a zdravotné pomôcky predpísať.

Podrobnejšie informácie a odpoveďe môžete nájsť v nasledujúcom
článku na stiahnutie Nové pravidlá pri predpise liekov.
https://svls.sk/wp-content/uploads/2021/12/SVLS-AVLS-Manu%C3%A1l-z%C3%A1kon-%C4%8D.-3622021-.pdf

Vážení rodičia,

pacientov vyšetrujeme len po telefonickom alebo emailovom dohovore.
Je to jednak z dôvodu protipandemických opatrení a tiež i preto aby  ste môhli byť ošetrení bez čakania.