Potvrdenia o prekonaní Covid-19

Vyhláška stanovuje, že pozitívny domáci Ag test posúdi všeobecný lekár, avšak to sa vzťahuje pre definíciu pozitívnej osoby pre účely stanovenia začiatku domácej izolácie, karantény pre úzke kontakty tejto osoby, aj ako informácia pre samotného lekára, aby vedel tohto pacienta manažovať.

Výsledky domáceho testu netreba lekárom nosiť, ani posielať fotografie.

Lekári nevydávajú potvrdenia o pozitivite (výnimkou je potvrdenie o prekonaní COVID-19 u detí do 12 rokov na základe pozitívneho Ag testu vykonanom v MOM (nie doma) vydaného do 15. 11. 2021). 

Potvrdenie vydáva jedine NCZI na základe pozitívneho PCR testu a jedine takéto potvrdenie sa uznáva za platné.

Vážení rodičia,

pacientov vyšetrujeme len po telefonickom alebo emailovom dohovore.
Je to jednak z dôvodu protipandemických opatrení a tiež i preto aby  ste môhli byť ošetrení bez čakania.